Mobil nya logo

Ledarutveckling

Ledarutvecklaren är det individuella & unika
ledarutvecklingsprogrammet


Programmet vänder sig främst till dig som företagsledare och din ledningsgrupp, men också till alla er som leder andra.

Syftet är att hjälpa dig att utveckla ditt inre ledarskap. Det gör att du blir lugnare, tydligare och mer klartänkt. Du stärker din självkänsla och förstår dig själv och andra bättre.

Den förståelsen samt att vara en god lyssnare, är grundläggande förutsättningar för att bättre kunna engagera och motivera dina medarbetare. Det är en god grund att stå på och är "smörjmedlet" i din trygga, effektiva, högpresterande  och hälsobefrämjande arbetsplats/organisation.

Ta gärna kontakt för mer information.
gunilla@ledarutvecklaren.se

Med vänlig hälsning
Gunilla Nilsson
Ledarutvecklare & cert. Akupressör


 

Att förädla sig själv med utgångspunkt i den man är och det som man har runt omkring sig just i stunden, med början idag och med målet att nå total balans – ”den bästa möjliga versionen av sig själv” 

visdom från Konfucius

.