Flera omdömen...

"Gunilla är en coach på en nivå jag sällan stött på. Hon arbetar som ledarutvecklare och hjälper oss att optimera vårt inre ledarskap och oss själva som människor. Genom sitt sätt att att vara och sitt sätt att prata skapar hon en trygghet och ett lugn som gör får ens utmaningar att te sig väldigt enkla att bemästra. Hon är en utmärkt lyssnare och detta för att hon aldrig avbryter, går händelserna i förväg och ständigt ställer följdfrågor. Gunilla lyckas på ett fantastiskt sätt skapa en atmosfär där man känner man utvecklas som person, och det bästa av allt är att man kommer på detta tillsammans med henne, inget hon tvingar på en, vilket känns fantastiskt. Ta ett möte med Gunilla, hon kan göra underverk för den som är redo för nästa steg i sin utveckling!"
Christian Bångdal, Delägare Cloudgruppen Halmstad

  Ledarutvecklaren Spot On - Kursen gav mig en klarare bild av vad jag behöver utveckla i mitt ledarskap. Jag upplevde också att jag fick en tydligare riktning framåt, vilket underlättat beslutfattande, såväl i min roll som ledare men också beslut vad gäller min personliga  utveckling.Som person upplever jag mig mer trygg när jag tänker på vad jag vill göra framåt, i ledarskapsrollen men särskilt när det kommer till min ”egna personliga utveckling”. Som jag nämnde känner jag större trygghet framför allt i beslutsfattande, att jag står stadigare i mig själv. Det gör vardagen mycket lättare.
Gymnasielärare, kvinna 50 år

”Har fortfarande god användning förde redskap jag fick för att göra mig lugn. Det har gett mig ett mer objektivt förhållningssätt. Jag ser saker ur ett nytt perspektiv - ser problemlösningen. Tänker efter före på vilket sätt jag ska uttrycka mig till olika människor - hur jag ska ge information. Insikten hur viktig min hälsa är utanför jobbet och att min hälsa påverkar jobbet. Att jag är viktig. Hur jag pratar med mig själv. Att alltid hitta något som hjälper mig. Jag har blivit tryggare och står med fötterna på jorden. Jag har fått nya insikter om mig själv. Jag är bättre på att sätta gränser, behöver inte vara alla till lags, men alltid vänlig och tydlig."
Företagsägare och VD, kvinna 50 år,några år efter avslutatgrundprogram.

"September 2011 påbörjade jag min utvecklingsresa hos Gunilla Nilsson på AnimaElata genom konceptet Ledarutvecklaren. Nyfiket hoppfull att bli mött på ett annat sätt än det jag provat tidigare med samma förhoppning, då inom den konventionella vården med samtalsterapeut. Gunilla ser helheten ochkombinerar samtalen, DISC profil etc med sin breda kunskap inom Kinesisk läkekonst och hennes verktyg; akupressur. Allt vi är med om och de gamla mönster vi satt från barnsben och ibland ännu tidigare måste mötas där dom är: fysiskt! Min upplevelse av hur jag hanterar stress situationer idag jämfört med för ett år sedan är stor! Idag har jag ett större lugn och kan se med nytt perspektiv på omständigheter. Hanterar liknande situationer som jag då mådde mycket dåligt i, med trygghet och Ja – större självkänsla! Jag har idag större tillgång till det som är Jag! Tack Gunilla, ett fantastiskt bra program alla borde unna sig."
VD, kvinna 44 år

Efter en lång karriär i företagsledande ställning med betydande arbetsbelastning och ansvar, gick jag in i den s.k. väggen. En lång tids tröstlöst sökande efter lindring av mina problem, kom jag i kontakt med Gunilla Nilsson på AnimaElata, som nästan omgående gav lindring av mina besvär. Behandlingen var som en katalysator till självinsikt och självhjälp som gett i det närmaste full återställning trots att jag hela tiden arbetat fullt och lite till. De ”störningar” som ibland kan uppstå, har jag numera lätt att förstå och behärska. Fysiskt känner jag mig starkare och mer välmående och har bättre sömn. Psykiskt klara jag numera av stressade situationer mycket bättre. Såväl anställda som min familj märker att jag är på bättre humör. I ledarrollen är det lättare att engagera medarbetarna. Som människa känner jag mig säkrare, mer harmonisk och har bättre självförtroende. Jag njuter mer av tillvaron och har lättare för att koppla av.”
VD, man 57 år

”Jag har fått självinsikt. Jag vet vem jag är, hur jag är och varför. Jag vet hur jag ska bli den jag vill vara”.                                 Företagsledare, man 60 år

”Jag är mer fokuserad och disciplinerad. Känner mig lugn och stark.”                                                                                            Egenföretagare, man 39 år

" Den har ökat respekten för mig själv och har gjort mig till en bättre ledare för mitt liv."                                                                VD, kvinna 43 år

unsplash